【men’s uno 送您Sudio NIO高效能真無線耳機】

情人節就快到,如果仲未諗到送咩俾情人?不如等men’s uno幫幫手!今次為一眾讀者準備由瑞典音響品牌Sudio 設計 嘅高效能真無線耳機NIO,等另一半可以日日都聽住情歌。

1000x1000_banner_NIO (1)

NIO具備IPX4 防水等級,無懼雨水侵襲,採用自適應雙咪高峰技術,於通話時消除背景雜音。20小時電池續航力,仲配備四種尺寸耳翼,讓你輕鬆找到最舒適合雙耳嘅耳翼。

 

即時完成以下步驟參加遊戲,就有機會免費得到Sudio NIO高效能真無線耳機!

 

 
 
 
 
 

問題:你最希望同邊個分享情歌?點解?

 

Koomen International Company Limited. 2021 © all rights reserved
Scroll To Top